Project Info


FONT VELLA ALIMENTARIA 2018

Disseny i construcció de l’estand de Font Vella per Alimentaria 2018 amb una espectacular solució per a la barra.

DATA
16/04/2018
CIUTAT
Barcelona
HABILITATS
+ Disseny
+ Planificació
+ Execució / Construcció